Episoda 3F07 Nemáš se čím chlubit, Marge

Episoda 3F07 Nemáš se čím chlubit, Marge
1.8 z 4 hodnocení

Meta humor
„Meta-humor“, nebo chcete-li „self-reference gags“, jsou nedílnou součástí Simpsonových už od jejich úplných začátků. V podstatě se dělí na dvě velké skupiny: jednak to jsou narážky na předešlé epizody, kterých se v každém díle dá najít hned několik a za druhé to jsou vtípky na samu podstatu Simpsonovic rodiny, tedy na to, že jsou kreslený seriál. První skupina je velmi rozsáhlá a pokud Simpsonovy sledujete alespoň trochu pravidelně, tak při troše snahy nebudete mít s jejich identifikováním potíže – uvedu zde nicméně několik příkladů ze skupiny druhé.

Například v nedávno reprízované epizodě 3F04 (The Simpsons Halloween Special VI) jich ve třetím díle („Homer^3“) najdeme hned několik. Většina z nich se pak soustředí na to, že Simpsonovi, jakožto kreslený seriál, jsou dvourozměrní a z toho plyne Homerovo nelíčené překvapení, když zjistí, že vstoupil do třetího (nikoliv čtvrtého!) rozměru a je tedy plně 3D (viz). Hodně gagů se také točí okolo toho, že OFF a vůbec všichni ve Springfieldu, mají pouze čtyři prsty na každé ruce… (neříkejte že jste si toho nikdy nevšimli).

Pokud chce někdo na prstech ukázat třeba šest, zvedne skutečně jednu ruku a dva prsty na druhé – ne jeden, jako my „normální“ (všichni sice víme, že Mise má na levé ruce pouze čtyři prsty – kdo nevěří, ať tam běží, ale já jsem říkal my _normální_ :-). A tak v dnešní epizodě řekne Jimbo ve scéně kdy ukradne míč na americký fotbal: „Four finger discount, dude.“, tedy „Nákup za čtyři prsty, kámo.“, což je samozřejmě narážka na anglický výraz „five finger discount“ česky „nákup za pět prstů“, který byl také nesprávně použitý v překladu…

Nebo v epizodě 8F22 (Bart’s Friend Falls in Love) říká Lisa Bartovi:

Lisa: Hey, Bart, according to this magazine, in another million years, man will have another finger.
Bart: Five fingers? Ewwww! Freak show!

(Hele, Barte, podle tohohle časopisu bude mít člověk za milión let ještě jeden prst.
Cože, pět prstů? Fuj! Vobludárium!)

No a konečně v epizodě 1F21 (Lady Bouvier’s Lover), ve které si Homerův otec namlouvá Marginu matku, říká Homer:

Homer: If he marries your mother, Marge, we’ll be brother and sister. And then our kids… they’ll be horrible freaks with pink skin, no overbites, and five fingers on each hand! Aaah!

(Marge, když si vezme tvojí matku, budeme bratr a sestra. A potom naše děti budou strašlivý zrůdy s růžovou pletí, bez předkusu a s pěti prsty na každý ruce! Aaah!)

Meta-humor ale může být založen i na barvě pleti obyvatel Springfieldu: v epizodě 2F04 (Bart’s Girlfriend) se Bart ptá Lisy čím to je, že s ním Jessica (dcera reverenda Lovejoye v podání Meryl Streepové) nechce chodit. Jestli to nebude tím, že má špičatý vlasy, velkej předkus a chodí ve stejnejch šatech už čtyři roky. Jessica mu pak řekne, že je to proto, že ona je dcera pastora, zatímco Bart je „yellow trash“, což je parodie na americký výraz „white trash“, který označuje bílou spodinu.

Jiný gag je v epizodě 7F21 (Three Men and a Comic Book), ve které se koná velká aukce kreslených seriálů, na kterou mají návštěvníci, kteří přijdou oblečeni jako postava z comicsu, vstup zadarmo. Lisa řekne Bartovi, který stojí vedle ní ve svém obvyklém oblečení:

Lisa: Too bad you didn’t come dressed as a popular cartoon character.

(Škoda že jsi nepřišel oblečený jako populární comicsová postavička.)

V epizodě 7F24 (Stark Raving Dad), potká Homer člověka, který si o sobě myslí, že je Michael Jackson. Proběhne následující rozhovor:

Homer: Who are you?
Man: Hi, I’m Michael Jackson, from The Jacksons.
Homer: I’m Homer Simpson, from The Simpsons.

(Hele, kterej ty jseš?
Čau, já jsem Michael Jackson z Jacksons.
Já jsem Homer Simpson, ze Simpsonů…)

V epizodě 1F14 (Homer Loves Flanders) má Lisa delší monolog:

Lisa: Don’t worry, Bart. It seems like every week something odd happens to the Simpsons. My advice is to ride it out, make the occasional smart-alec quip, and by next week we’ll be back to where we started from, ready for another wacky adventure.

(Nevzrušuj se, Barte. Vypadá to, že Simpsonovým se něco divnýho stává každý týden. Moje rada je nějak to přečkat, občas utrousit ironickou poznámku a příští týden budeme zase tam, odkud jsem začali, připraveni na další šílený dobrodružství.)

Některé gagy jsou pro změnu založeny na animaci – tak například v epizodě 9F16 (The Front) provádí Roger Meyers (majitel firmy vyrábějící I&S) Barta a Lisu po studiu a říká…

Meyers: Sometimes, to save money, our animators will re-use the same backgrounds over and over and over again.

(Naši animátoři někdy používají to samé pozadí znovu a znovu a znovu, jenom aby ušetřili peníze.)

… a mezitím projdou několikrát kolem stejné uklizečky a nádobky na vodu.

Nebo v epizodě 3F16 (The Day the Violence Died), říká Bart ve scéně kdy přivede domů pravého otce I&S, Chestera Lampwicka…

Bart: He’s not a regular bum, mom – he’s a genius bum. He created Itchy & Scratchy and he’s the father of cartoon violence.

(To není normální tulák mami; je to geniální tulák. Vymyslel Itchyho a Scratchyho a je otcem násilí v kreslených seriálech.)

… načež Sněhulka s vyděšeným výrazem prchá z místnosti.

Dalším klasickým příkladem je následující scéna z 3F03 (Lisa the Vegetarian):

Lisa: I never realized before, but some Itchy & Scratchy cartoons send the message that violence against animals is funny.
Bart: They what? Cartoons don’t have messages, Lisa. They’re just a bunch of hilarious stuff you know, like people getting hurt and stuff, stuff like that.

(Nikdy jsem si neuvědomila, že příběhy Itchyho a Scratchyho šíří poselství že násilí mezi zvířaty je legrační.
Neblbni, comicsy nešíří žádný poselství. Je to jenom boží sranda, víš jako když si třeba někdo natluče kokos nebo tak.)

Načež Homer přirazí Barta dveřmi na zeď…

A tak by se dalo pokračovat ještě hodně dlouho. Myslím ale že svůj základní úkol, totiž představení klasického Simpsonovského meta-humoru tyto vybrané příklady splnily beze zbytku a tak se můžeme podívat na poslední epizodu…

Recenze

Inu zaprvé musíme vzít na vědomí, že v USA se jednalo o epizodu vysílanou před vánocemi a tedy evidentně cílenou poněkud jiným směrem než je obvyklé. Z tohoto úhlu pohledu je také nutno poněkud shovívavěji posuzovat děj a zápletku (které by asi nepomohl ani výrazný vedlejší „sub-plot“), nicméně to nám nemůže zabránit v konstatování že by se tato zápletka dala v podstatě bez jakýchkoliv úprav použít v libovolném sit-comu, v Kroku za Krokem, v Kutilu Timovi, dokonce i v Novácích, a na to nejsme od Simpsonových zvyklí – jinými slovy, za děj body dolů.

Co je ale ještě horší než špatná zápletka je špatná charakterizace postav a nucené city. Dojemné scény se sice nemohou vyhnout ani OFF ale co je moc to je moc – a s přihlédnutím k tomu jak zdařile byl v několika posledních dílech nastíněn vztah Homera a Lisy (3F13 (Lisa the Iconoclast), 3F17 (Bart on the Road)) nebo Homera a jeho matky (3F06 (Mother Simpson) je nutno konstatovat že náznak vztahu mezi Bartem a Marge za nimi prostě kulhá. Zejména pak poslední část (Act III) byla natolik nudná že jsem se zasmál snad dvakrát nebo třikrát a sentimentální konec všemu nasadil korunu (nebo spíše pětikorunu jak říkával Hurvínek blahé paměti).

Naproti tomu jak už je v poslední době obvyklé se naprostá většina pozitivních momentů točí okolo vedlejších postav: všechny scény s Milhousem (piraně) a s Nelsonem (pneumatika od vysokozdvižnýho vozíku) si zaslouží ocenění. Stejně tak úvodní scénka s Krustym nebo televizní reklama na BoneStorm (aneb jak pravil QT: „This Xmas, Santa’s got a brand new bag.“ 🙂 byla skvělá. Stejně tak scénka s konvicemi na čaj, Bartovým „žužu“ nebo zejména Homerova reakce na fotku na které drží Bart u jeho pusy obláček s nápisem „I Stink“ („Nepamatuju se že bych to řekl.“) mě dostala LOL. Ale to je asi tak všechno, a na Simpsonovy je to docela málo…

Episode title:
– „Marge Be Not Proud“ (Nemáš se čím chlubit Marge).

Blackboard gag:
– „I will stop talking about the twelve inch pianist“ (Už nikdy nebudu mluvit o dvanáct coulů dlouhém péru).

Couch gag:
– Homer vytáhne z podlahy špunt a všichni jsou vcucnuti do výlevky.

Special Guest Voices:
– Phil Hartman (Troy McClure)
– Lawrence Tierney (Don Brodka)
– Pokud vám jméno Lawrence Tierneyho není příliš povědomé, pak vězte že hrál například postavu Joe Cabota v Tarantinových „Reservoir Dogs“, ale jeho prvním velkým úspěchem byla už v roce 1945(!) titulní postava ve filmu „Dillinger“.

Odkazy

 • Holy Sonnet #7 – sonet od Johna Donna, který začíná slovy „Death be not proud“ – možná inspirace názvu epizody.
 • Xuxa – brazilská zpěvačka Xuxa (čti Shoo-sha) byla zřejmě předobrazem nebohé Xoxchitly, kterou na začátku epizody nedokáže chudák Krusty vyslovit.
 • Forrest Gump – Marge cituje známou repliku „Life is like a box of chocolates.“, na což Bart reaguje nádhernou scénkou, ve které si dá na hlavu odpadkový koš a začne do něj bušit – s čímž souvisí knížka…
 • Bart Simpson’s Guide to Life – ve které se na straně 36 říká: „To cure hiccups, place a wastebasket over your head and have someone play the drum solo from In-a-gadda-da-vida.“ (Proti škytavce je nejlepší dát si na hlavu odpadkový koš a nechat na něj někoho zahrát sólo na bicí z In-a-gadda-da-vida. (viz. 3F02 (Bart Sells His Soul)).
 • Allan Sherman – jehož kazetu Bart použil v záznamníku, byl americký folkový zpěvák, a použitá písnička „Hello Muddah, Hello Faddah“ nacházející se na albu „My Son, the Nut“ je jeho nejznámějším „dílem“.
 • Last Action Heroes – postavičky, které Barta přemlouvají, aby BoneStorm ukradl jsou Mario a Luigi z videohry „Mario Brothers“, Donkey Kong ze hry „Donkey Kong“ a ježek Sonic („Sega! Sega! Sega!“).
 • Slim Jim – reklama na BoneStorm je velmi podobná reklamě na „Slim Jim“ zejména co se týče děje a závěrečná hláška „You want excitement?“ je doslovná citace.
 • Mortal Kombat – postavy, které spolu bojují v televizní reklamě vypadají jako Goro z Mortal Kombatu a postava která bojuje s tankem je evidentně Liu Kang z MK2.
 • Lee Trevino – profesionální golfer, jehož pravděpodobně paroduje Lee Carvallo a jeho „Putting Challenge“.
 • Pic-N-Save – obchoďák, který zřejmě sloužil jako inspirace k „Try-N-Save“.

Fffun

 • Cedule u Try-N-Save: In honor of the birth of our savior, Try-N-Save is open all Christmas (K oslavě narození našeho spasitele je Diskont otevřený celé vánoce)
 • Věci v Try-N-Save: Eterna-Logs ($2.99/each); Folding Char Riot ($9.99)
 • Instruktážní film: Shoplifters Beware (Zloději, mějte se na pozoru)
 • Časopis Time: Man of the Century (Muž století – obrázek Neda Flanderse)
 • Bartův paragon: Paid In Full (Zaplaceno v plné výši)
 • Dětský domov: Juvenile Hall: Proud Home of the Soap Bar Beating
 • Videohry v obchodě:
  • Angus Podgorny’s Caper Toss – Angus Podgorny je skot, kterého hrál Michael Palin v jedné epizodě Monty Pythonova Létajícího Cirkusu. (Pokud mě neplete paměť tak je to jediný skot v historii, který vyhrál Wimbledon, když porazil obří pudink z galaxie v Andromedě 🙂
  • Operation: Rescue – parodie na hru „Operation: Wolf“ a zároveň na stejnojmennou organizaci (tedy „Operation: Rescue“), což je skupina zastánců života ještě nenarozených dětí, která pořádá nátlakové akce a blokády interupčních klinik.
  • A Streetcar Named Death – parodie na divadelní hru „A Streetcar Named Desire“ (ve které si mimo jiné v epizodě 8F18 (A Streetcar Named Marge) zahrála také Marge.)
  • Celebrity Autopsy – parodie na známý podvrh „Alien Autopsy“ o „Oblasti 51“ a zároveň na fiktivní talkshow z animáku „The Critic“ (viz).
  • Bonestorm – parodie na „Bloodstorm“, což byl takový slabší „rip-off“ MK2.
  • SimReich – parodie na „SimCity“ a ostatní Maxisovské simulace.
  • Save Hitler’s Brain – parodie na „They Saved Hitler’s Brain“.
  • Lee Carvallo’s Putting Challenge – Now With Free Scoring Pencil.
  • Electronic Biathlon
  • Canasta Master
  • Eobot Stampede
  • Swim Meet

Quotes

Po několika týdnech je překlad opět dílem Dagmar Čápové a musím jednoznačně říct že je to pro dobro věci. Sice je zde několik menších přehmatů (a jeden velký (viz. výše) který ale přirozeně vychází z neznalosti konkrétních detailů Simpsonovského mikrosvěta), ale celkové vyznění překladu a jeho styl jsou jednoznačně lepší než u jejích mužských kolegů.

Dagmar Čápová má také velice dobrý cit pro jazyk a Simpsonovskou „poetiku“, a tak si dokonce na několika místech může dovolit nedržet se naprosto přesně originálu a z nevýrazné věty dokáže udělat svébytný vtip v češtině (viz. Nelsonovo „It’s the kind I like.“ přeložené jako „Vesta podle mýho gusta.“, nebo opět Nelsonovo „Cool! A book of carpet samples.“ („Bezva! Vzorník koberců do namáhaných prostor.“)

Jinými slovy: co se týče překladu tak se toho poslední epizodě skutečně moc vytknout nedá – opět došlo k několika drobným změnám: tak například v originále si Homer v dětství nepřál ping-pongový stůl, ale stolní fotbal, v originále se Marge ptá Barta jestli má problémy se zipem a ne s kravatou, Lisa si chce v obchoďáku prohlédnout Zverimex a ne kytky… atd.

Co už je ale podstatnější je například to, že ve scéně kdy si Bart v autě představuje Dona Brodku tak z české verze zmizel fakt, že Bart skutečně nerozumí slovu „kapišto“ („capisce“) a tak v jeho představě Brodka říká „catfische“, nebo podobně zapadla pointa následující Bartovy repliky:

Brodka: Son, would you open your coat, please?
Bart: Uh… I don’t think this is the kind of coat that opens.

(Chlapče, rozepnul by sis tu bundu?
Uh… zaseknul se mi zip, myslím že to nerozepnu.)

Naprosto nepochopitelná mi ale zůstává záměna Granady a Cincinnati v následující Homerově otázce… (všimněte si že Homer naprosto evidentně nechápe princip záznamníku… 🙂

Homer: Hmm, we didn’t have a message when we left. How very odd.
Machine: Hello, Muddah, hello, Faddah. Here I am at Camp Granada.
Homer: Marge, is Lisa at Camp Granada?

(Neměli jsem žádný vzkaz když jsme odjížděli. Podivné…
Hello, Muddah, hello, Faddah. Here I am at Camp Granada.
Marge, kempuje Lisa v Cincinnati?)

Co ale každopádně stojí za zaznamenání a porovnání (a tady originál jasně vede – zejména na konci) je bezpochyby následující Homerův monolog…

Homer: How _could_ you?! Haven’t you learned anything from that guy who gives those sermons at church? Captain Whatshisname? We live in a society of laws. Why do you think I took you to all those „Police Academy“ movies? For fun? Well, I didn’t hear anybody laughing! Did you?! Except at that guy who made sound effects. Where was I? Oh yeah: stay out of my booze.

(Ty kradeš! Jak jsi mohl! Copak ses nic nenaučil od toho chlapa co káže v neděli v kostele? Jak se vůbec jmenuje. Žijeme přece v právním státě! Proč myslíš že jsem tě vzal na všechny díly Policejní Akademie? Pro strandu? Neslyšel jsem že by se tam někdo bavil! Ty jo? Kromě toho chlapa co uměl ty zvukový efekty… kde jsem přestal? Už vím, opovaž se chodit za školu.)

Což mi poněkud připomíná následující Homerův proslov z epizody 2F21 (Marge on the Lam)

Homer: Boy, when Marge first told me she was going to the police academy, I thought it’d be fun and exciting, you know, like that movie, „Spaceballs“. But instead it’s been painful and disturbing like that movie „Police Academy“.

(Člověče, když mi Marge poprvé řekla že půjde studovat na policejní akademii, tak jsem si myslel že to bude zábavné a vzrušující, jako ten film, „Spaceballs“. Ale místo toho je to trapný a únavný, jako ten film, „Policejní akademie.“)

Bohužel také v české verzi díky závěrečným čteným titulkům vypadla první část „post-scriptu“, který alespoň trochu zachraňuje konec od nechutně kýčovité a sentimentální rodinné selanky a tudíž ho přetisknu v kompletním znění…

Lee: Welcome to Lee Carvallo’s Putting Challenge. I am Carvallo. Now, choose a club. (beep) You have chosen a three wood. May I suggest a putter? (beep) Three wood. Now enter the force of your swing. I suggest feather touch. (beep beep beep) You have entered „power drive“. Now, push seven eight seven to swing. (beep beep beep) Ball is in: parking lot. Would you like to play again? (beep) You have selected „no“.

Poznamky

 • … Don Brodka má na levé ruce tetování USMC (U.S. Marine Corps)?
 • … Krustyho rohožka „Merry Christmas“ je _uvnitř_ jeho „domu“?
 • … otěže, kterými Santa krotí svoje soby mají na sobě bodce?
 • … Don Brodka zná Bartovo telefonní číslo, aniž by se ho na něj zeptal?
 • … krabice s BoneStormem nemá žádný IDSA rating?
 • … na zdi u fotografa jsou fotky Flandersovic rodiny?
 • … odkdy vlastně Marge provádí tenhle rituál před spaním?
 • … podle Dona Brodky porušil Bart 11. přikázání? (IMHO je „Nepokradeš.“ osmé.)
 • … videokazeta na které Bart krade BoneStorm je datována 21.prosince?
 • … místo aby video pokračovalo tak se pořád opakuje scéna s Bartem?
 • … na vánočních punčochách v polepšovně jsou místo jmen čísla chovanců?
 • … když Homer a Marge jedou v autě přebalit Maggie tak mají oba vystrčenou hlavu z okna?
 • … tohle je poprvé za čtyři roky (od epizody 8F14 (Homer Alone)) co je Maggie přebalována?
 • … Bart nosí kraťasy, přestože venku sněží a všichni ostatní jsou zabalení v teplých šatech?
 • … Bart i Lisa si čistí zuby ze strany na stranu tedy nikoli v zubaři doporučovaném směru nahoru-dolů? 😉
 • … Milhouse má v pokoji plakáty Krustyho, Leváka Mela a Radioaktivního muže?
 • … a na zemi se mu válí Krustyho walkie-talkie, Krustyho odpadkový koš, šnorchl a ploutve?
 • … THRILLHO je přesně osm písmen dlouhé? (vzpomínáte na dobu, kdy bylo _všechno_ dlouhé osm písmen? 🙂
 • … když Homer v posteli dumá jak potrestat Barta tak si kreslí robota, který si opéká buřt?
 • … „Lee Carvallo’s Putting Challenge“ není moc propracovaná hra, vzhledem k tomu že když se ve skutečném golfu „puttuje“ na greenu tak musí být praporek vytažený z jamky?
 • … Marge by měla vědět, že Bart je schopen krást v obchoďáku, protože v Tracey Ullman kraťasu „Shoplifting“ ukradl čokoládovou tyčinku, ale zatímco ostraha sháněla Marge tak ji prozřetelně snědl a nemohl tedy být usvědčen?
 • … Nelson patrně trpí nějakou zvláštní úchylkou, která se týká koberců? V dnešní epizodě si pochvaloval „vzorník koberců do namáhaných prostor“ a v minulém (3F17 (Bart on the Road)) díle navrhoval půjčit si s Bartovým falešným řidičákem šampónovač koberců? 🙂
 • … pokud bychom měli určit, na jaké „konzoli“ se hraje BoneStorm, musíme nejprve vzít v úvahu premiérové datum epizody (17.12.1995) a potom se teprve můžeme pustit do analýzy: velikost a barva by odpovídala Sony PlayStation, naproti tomu horní část vypadá jako stará Sega Genesis a rozložení, barva a tvar ovladačů odpovídá tomu, který má Sega Saturn. Systém je založený na cartridgích, ale má grafické a zvukové schopnosti starých dobrých 8-bitů – o něco lepší než „Video Boxing“ ze 7G06 (Moaning Lisa)?

Zdroj článku: Simpsonofil.thesimpsons.cz.

Další články...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *