Simpsonovi – Popis epizody

Kráska
a soused

Ned
Flanders si dá rande s filmovou hvìzdou, která po nìm v¹ak chce
více, ne¾ on mù¾e nabídnout.