Simpsonovi – Popis epizody

Telecí
léta

Homer
se za pomoci hypnotyzéra vrátí do svého mládí, co¾ mu zpùsobí obrovský
¹ok a jeho rodinka a pøátelé se sna¾í zjistit, co se mu ve dvanácti
letech pøihodilo.