Simpsonovi – Popis epizody

Homer
– Maxi Obr

Co
by Homer neudìlal pro to, aby získal dùstojnost… Zmìna jména?
To je pøece to nejjednodu¹¹í!