Simpsonovi – Popis epizody

Líza
na vìtviLíza
se zamiluje do chlapce, který demonstruje proti nièení ¾ivotního
prostøedí, a tak se pøidá do jeho týmu. Jako první úkol dostane vý¹plh
na obrovskou Springfieldskou sekvoji. Bart si mezitím vydìlává na
GameStation 256.