Simpsonovi – Popis epizody

Marge
prodává nemovitosti

Marge
se nudí a hledá nìco, co by ji naplòovalo a to nìco je prodávání
nemovitostí. Homer na policejní aukci koupí Haïákovo auto a to se
Haïákovi nelíbí. Jen¾e Marge je pøíli¹ upøímná a nemovitosti na
odbyt nejdou. Tak¾e to rozetne a prodá Flandersovi krvavý dùm. Trápí
ji ale svìdomí a nakonec v¹echno vyøe¹í Homer vs. Haïák o auto.