Simpsonovi – Popis epizody

Líza
proti mluvící panence

Lízu
zaènou ¹tvát nové mluvící panenky, a tak se rozhodne, ¾e zaène vyrábìt
novou chytrou panenku – Lízu lví srdce.