Simpsonovi – Popis epizody

Radioaktivní
mu¾

Radioaktivní
mu¾ jako film! A navíc natáèený ve Springfieldu. A navíc s konkurzem
na roli Radiáèka. Bart je moc malý a dostane ji Milhouse. Hlavní
roli dostane hlava dubová – Renier Wulfcastle. Jen¾e sláva Milhousovi
vùbec nevoní. Je¹tì pøed toèením finální scény prchne pryè. K Bartovi
do skrý¹e na stromì. Tam se objeví Mickey Rouney a promlouvá mu
do du¹e. Nepodaøí se a natáèení zaøve.