Simpsonovi – Popis epizody

Speciální
èarodìjnický díl XI.

Tátùv
duch
– Horoskop pøedpoví Homerovi smrt. Po smrti udu¹ením brokolicí
musí Homer vykonat alespoò jeden dobrý skutek, aby se dostal do
nebe.
Z pohádky do pohádky – Parodie na Perníkovou chaloupku. Homer
se zbaví svých ratolestí v mísním lese, ty se zabydlí v chaloupce
zlé je¾ibaby, odkud je Homer úspì¹nì zachrání.
Noc delfínù – Delfíni uskuteèní útok na pozem¹»any ve Sprinfieldu,
proto¾e u¾ je nebaví ¾ít ve vodì. Je tam zima a mokro. 🙂