Simpsonovi – Popis epizody

Skinner,
sladký nepøítel

Bartovi
ve ¹kole uteèe pes, kterého vzal jako referát, a je z toho prù¹vih
– inspektor vyhodí Skinnera a na místo øeditele dosadí Neda Flanderse.
Bartovi v¹ak Skinnerovo øeditelování chybí a uká¾e Chalmersovi,
jak to teï ve ¹kole vypadá. V¹e se pak zas vrací do starých kolejí.