Simpsonovi – Popis epizody

Spasitel
trapitel

Bartùv
pes Spasitel doma v¹cehno nièí a je absolutnì nezvladatelný. Jedinou
¹ancí pro nìj je slo¾ení zkou¹ek v psí ¹kole.