Simpsonovi – Popis epizody

Speluji,
jak nejrychleji dovedu

„©prtka“
Líza má ¹anci stát se hrdinkou rodného Springfieldu kupodivu právì
díky své chytrosti: postupuje toti¾ a¾ do celostátního kola soutì¾e
v hláskování. Jen¾e tam na vlastní kù¾i za¾ije konflikt èistého
idealismu s mediální pragmatièností…