Simpsonovi – Popis epizody

Svatého
Valentýna

Na
sv. Valentýna se Líze z¾elí Ralfa Wigguma a dá mu pøání. Ralf se
toho hned chytne a poøád za Lízou chodí. Ta mu odhalí pravdu pøed
kamerami na výroèní Krustyho show, co¾ se nelíbí hlavnì ¹erifovi
Wiggumovi. V¹e se srovná na ¹kolní besídce.