Simpsonovi – Popis epizody

Selmina
volba

Nepøíli¹
kompaktní dìj: Selma se na základì odkazu tety Gladys rozhodne mít
dítì a hledá nápadníka, co¾ se nezdaøí. Rovnì¾ je k vidìní povedená
ta¹kaøice Homer a starý sendviè èi náv¹tìva Duffylandu.