Simpsonovi – Popis epizody

Zázrak v Evergreen
Terace

Jsou Vánoce a celá
rodina Simpsonù se nemù¾e doèkat nadìlování dárkù. Nejvíce v¹ak
Bart, který si rád pøivstane a dárky zaène rozbalovat. Ne¹»astnì
v¹ak narazí svou novou hraèkou, hasicím vozem na ovládání, do elektrické
zásuvky a celý stromek s dárky shoøí. Aby svou rodinu nezkalamal,
vymyslí si radìji historku o zlodìji dárkù.