Simpsonovi – Popis epizody

Jsem
cholerik, ale léèím se

Který
kluk by nechtìl, aby jeho táta byl hrdinou? A Bart toho dosáhne
doslova vlastníma rukama: udìlá z otce Homera hlavní postavu webového
komiksu. Obrovská popularita Táty Pruïase ale Homera z dost pochopitelných
dùvodù nenadchne. Nicménì jde do sebe a sna¾í se záchvaty vzteku
potlaèovat – a Bartovi chybí inspirace.