Simpsonovi – Popis epizody

Fujtajbl

Homer
se na filmu o Zorrovi pøiuèí soubojový trik s rukavicí. Jen¾e potká
chlapa co jeho výzvu pøijme. Tak¾e Simpsonovi prchnou z mìsta. Na
strou dìdovu farmu. Tam se podaøí vy¹lechtit Tomák pomocí plutonia
a ten jde sakra na odbyt. Tabáková firma má zájem o Tomák, ale Homer
je neoblomný. ©koda ¾e zásoby Tomáku zlikvidují zvíøata a je po
k¹eftu. Nakonec po návratu ani ten souboj nedopadne tak ¹patnì.