Simpsonovi – Popis epizody

Homer
a Apu

Apu
prodává v Kwik-E-Martu zka¾ené jídlo, Homer ho s nad¹ením kupuje
a ba¹tí. Jen¾e se to celé prolákne a Apu je ze své poboèky vyhozen.
Nyní nezbývá, ne¾ nastoupit strastiplnou cestu vedoucí k návratu
za pult (samozøejmì s Homerem po boku).