Simpsonovi – Popis epizody

Kolem
Springfieldu

Líza
se znovu (a naposledy) setkává se svým vzorem – jazzmanem Krvavou
Dásní v nemocnici, kde le¾el Bart po operaci slepého støeva, kdy¾
spolkl kovovou souèástku z cereálií k snídani.